نیازمندی اینترنتی در صنعت| درج آگهی رایگان| سایت آگهی نامه

کتاب از انتخاب موضوع تا ارسال مقاله (ویژه فنی مهندسی و علوم پایه)

کتاب از انتخاب موضوع تا ارسال مقاله (ویژه فنی مهندسی و علوم پایه)

آگهی رایگان
  • آموزش خدمات آموزشی
  •  email
  • email
  • تاریخ ثبت آگهی : ۱۳۹۵/۱۱/۰۴
  • آخرین بروز رسانی : ۱۳۹۵/۱۱/۰۴
  •    فارس شیراز
  • 510 بازدید
  • قیمت : 30,000 تومان
  • شیراز -خیابان فلسطین -چهار راه حکیمی -موسسه چشم انداز

کتاب از انتخاب موضوع تا ارسال مقاله (ویژه فنی مهندسی و علوم پایه) 

همراه با فیلم آموزشی

تالیف :

دکتر خلیل رضایی، سعید جوی زاده، مرضیه نعمتی 

تلفن فروش:

07132320953

09382252774

آدرس :

شیراز -خیابان فلسطین -چهار راه حکیمی -موسسه چشم انداز 

www.gisland.org

فهرست مطالب:

پیشگفتار               7

راهنمای استفاده از کتاب   8

اصطلاحات رایج در مقاله نویسی       10

انتخاب موضوع(Subject) 21

1-3- هدف از انتخاب موضوع           22

2-3- مثال های کاربردی   23

1-2-3-  استفاده از تجارب شخصی                23

2-2-3- ارتباط با دانشمندان و اساتید به نام در مجامع بین المللی         23

3-2-3- استفاده از معروفترین کلید واژه های هر رشته             23

4-2-3- استنتاج از نظریه ها و فرضیه ها      24

5-2-3- استفاده از کتب تخصصی لاتین       24

6-2-3- مقالات علمی پژوهشی و ISI             24

7-2-3- اولویت های پژوهشی دولت ها، دانشگا ها، شرکت ها و موسسات خصوصی             25

8-2-3- شرکت در جلسیات دفاعیه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری          26

9-2-3- فیلم های مستند و شبکه های خبری             29

10-2-3- اولویت های پژوهشی انجمن های علمی داخلی و خارجی          29

11-2-3- نگاه به محورهای کنفرانس ها و همایش هاو سمینارها               29

12-2-3- ایده گرفتن،خودیادگیری و فرایند آموزش از طریق اینترنت     31

3-3-اشتباهات رایج          32

4-3- تکلیف        32

عنوان(Title)        33

1-4- هدف از عنوان            34

2-4- مثال های کاربردی   35

3-4- اشتباهات رایج         36

4-4- تکلیف        37

نویسندگان(Authors)      38

1-5- هدف از نویسندگان  39

1-1-5- نگارش لیست نویسندگان  39

2-1-5- فزودن افیلیشن نویسندگان              39

3-1-5- نگارش مشخصات نویسنده رابط      40

2-5- مثال های کاربردی   41

3-5- اشتباهات رایج         43

4-5- تکلیف        43

چکیده(Abstract)             44

1-6- هدف از چکیده(Abstract)   45

1-1-6- ساختار يا محتواي يک چکيده          46

2-1-6- مشکل    46

3-1-6- ارائه هدف دريک يا دو جمله             46

4-1-6- داده‌ها(Data)      46

5-1-6- جامعه پژوهش      47

6-1-6- تکنیک‌های آماری و مدل های ریاضی             47

7-1-6- ارائه نتایج             47

8-1-6- ارائه تفسیر           47

2-6- مثال های کاربردی   47

3-6- اشتباهات رایج         53

4-6- تکلیف        54

جملات پرکاربرد در چکیده(Abstract)          54

کلمات کلیدی(KeyWords)            57

1-8- هدف از کلمات کلیدی             58

2-8- مثال های کاربردی   58

3-8- اشتباهات رایج         60

4-8- تکلیف        61

مقدمه(Introduction)    62

1-9- هدف از مقدمه           63

2-9- ساختار مقدمه          64

3-9- مثال های کاربردی   67

4-9- اشتباهات رایج         79

5-9- تکلیف        80

جملات پرکاربرد در مقدمه 81

مواد و روش ها(Materials and Methods)              91

1-11- هدف از مواد و روش ها            92

1-1-11- معرفی پروژه         94

2-1-11- روش شناسی      95

3-1-11- ابزار پژوهش        95

4-1-11- جامعه پژوهش     95

5-1-11- محدوده و محدودیت ها    95

2-11- مثال های کاربردی  96

3-11- اشتباهات رایج        105

روش های پرکاربرد در فنی مهندسی               107

1-12-روش المان محدود   108

2-12- روش بهینه‌سازی ازدحام ذرات            111

3-12- دینامیک سیالات محاسباتی  Computational fluid dynamics (CFD)          113

4-12- رگرسیون 116

5-12- تکلیف      117

جملات پرکاربرد در مواد و روش ها   118

نتایج(Results)   124

1-14- هدف از نتایج           125

1-1-14- ساختار نتایج یا یافته ها:  125

2-1-14- یافته ها و نتایج توصیفی  126

3-1-14- یافته ها و نتایج استنباطی و تحلیلی            126

2-14- ارائه نتایج یا یافته ها:            127

1-2-14- ارائه نتایج به صورت جدا  127

2-2-14- ارائه نتایج به صورت مجزا                127

3-14- چگونگی ارائه نتایج یا یافته ها:                           128

4-14- مثال های کاربردی130

5-14- اشتباهات رایج       137

6-14- تکلیف      138

جملات پرکاربرد در نتایج   139

بحث(Discussion)             143

1-16- هدف از بحث            144

2-16- مثال های کاربردی 145

3-16- اشتباهات رایج       148

4-16- تکلیف      148

جملات پرکاربرد در بحث    149

نتیجه گیری(Conclusion)              154

1-18- هدف از نتیجه گیری              155

2-18- ساختار بخش بحث و نتیجه‌گیری       155

3-18- مثال های کاربردی 155

4-18- اشتباهات رایج       161

5-18- تکلیف      162

جملات پرکاربرد در نتیجه گیری       163

پیشنهادات(Further Research)  166

1-20- هدف از پیشنهادات 167

2-20- مثال های کاربردی 167

3-20- اشتباهات رایج       168

4-20- تکلیف      168

جملات پرکاربرد در پیشنهادات         169

تقدیر و تشکر(Acknowledgments)           172

1-22- هدف از تقدیر و تشکر            173

2-22- مثال های کاربردی 173

3-22- اشتباهات رایج      174

4-22- تکلیف      174

جملات کاربردی در تقدیر و تشکر     175

منابع(References)          178

1-24- هدف از منابع          179

1-1-24-  شیوه های استناد برون متنی         180

1-1-1-24 شیوه نامه ونکوور(Vancouver system)                180

2-1-1-24-شیوه نامه شیکاگو(Documentary- Note or Humanities Style)          181

2-1-24- شیوه های استناد درون متنی        181

1-2-1-24- شیوه انجمن روانشناسی آمریکا(American Psychology Association =APA)   181

3-1-24- شیوه نامه انجمن زبان مدرن آمریکا(Modern Language Association =MLA)       181

2-24- استناد به منابع چاپی در شیوه APA 182

1-2-24- اثر دارای یک پدید آورنده               182

2-2-24- اثر دارای دو پدید آورنده 183

3-2-24-اثر دارای سه تا پنج نویسنده          184

4-2-24- اثر دارای شش یا بیشتر پدید آورنده             185

5-2-24- گروه به عنوان نویسنده   186

6-2-24-  اثر دارای نویسنده مجهول             187

7-2-24- اثر با تاریخ نشر نا معلوم 187

8-2-24- دو یا چند اثر از پدید آورندگان مختلف       188

9-2-24- چند اثر از یک نویسنده در سالهای مشابه   189

10-2-24-استناد به بخش خاصی از یک منبع یا نقل قول          190

3-24- درج منابع در فهرست مأخذ                192

1-3-24-استناد به کتاب در فهرست مأخذ   192

2-3-24- استناد به کتاب دارای مؤلف و مترجم          196

3-3-24- استناد به فصلی از کتاب در فهرست مأخذ 196

4-3-24- استناد به فصل ترجمه شده از کتاب در فهرست مأخذ              198

5-3-24- استناد به مدخل واژه نامه، دائره المعارف، و کتب مرجع در فهرست مأخذ            198

6-3-24-استناد به مقاله نشریه یا مجله در فهرست مأخذ        199

7-3-24- استناد به مقاله مجله، با عنوان ترجمه شده به زبان دیگر در فهرست مأخذ        200

8-3-24- استناد به مقاله ترجمه شده مجله در فهرست مأخذ 200

9-3-24-استناد به مقاله ای از مجموعه منتشر شده یک کنفرانس در فهرست مأخذ          201

10-3-24-استناد به مقاله منتشر نشده یک کنفرانس در فهرست مأخذ 201

11-3-24- استناد به پایان نامه در فهرست مأخذ        202

12-3-24- استناد به منابع دیداری و شنیداری (لوح فشرده، نوار کاست، نوار ریل، نوار ویدئو) در فهرست مأخذ           204

13-3-24- استناد به نرم افزار رایانه ای در فهرست مأخذ         205

4-24- قواعد استناد به منابع الکترونیکی     206

1-4-24- استناد در متن   206

2-4-24- استناد در فهرست مآخذ 207

5-24- ستناد به نسخه الکترونیکی مقاله یک نشریه چاپی        207

6-24- استناد به نسخه الکترونیکی کتاب چاپی          210

7-24- استناد به یک مدرک موجود در وب گاه            211

8-24- استناد به یک مدرک دریافت شده از وب گاه یک دانشگاه یا سازمان:        212

9-24- مثال های کاربردی 214

10-24- اشتباهات رایج     216

11-24- تکلیف    216

آماده کردن مقاله برای ژورنال           217

1-25- هدف از ارسال مقاله              217

2-25- مثال های کاربردی                220

3-25- اشتباهات رایج      229

4-25- تکلیف     229

ارسال مقاله(Submit)       230

1-26- ارسال مقاله برای مجلات خارجی        231

2-26- ار سال مقاله ازطريق سيستم آنلاين  231

Open Acess 6-26- ارسال مقاله به مجلات3-26- ار سال مقاله از طريق ايميل به سردبير              231

1-3-26- ارسال مقاله ازطريق سيستم آنلاين (تحت برند Scholar One )           231

2-3-26-    ازطريق سيستم آنلاين (ارسال مستقیم در سایت ژورنال)    241

4-26- از طريق ايميل به سردبير      264

5-26- از طريق سايت مجله             265

7-26- اشتباهات رایج      307

8-26- تکلیف     307

پیوست   308

فهرست منابع       312

 کلمات کلیدی:

 کتاب از انتخاب موضوع تا ارسال مقاله، فنی مهندسی، علوم پایه، آموزش اصول نگارشات علمی، دکتر خلیل رضایی، سعید جوی زاده، مرضیه نعمتی، pdf نگارش مقاله علمی،آموزش مقاله نویسی،آموزش مقاله نویسی ISI،آموزش نگارش مقاله علمی،دانلود pdf نگارش مقاله علمی،دانلود آموزش مقاله نویسی،دانلود آموزش نگارش مقاله علمی،دانلود پی دی اف آموزش مقاله نویسی،دانلود رایگان نگارش مقاله علمی،دانلود کتاب آموزش مقاله نویسی،دانلود کتاب آموزش مقاله نویسی ISI،دانلود کتاب آموزش نگارش مقاله علمی،دانلود کتاب نگارش مقاله علمی،کتاب آموزش نگارش مقاله علمی،کتابخانه آنلاین،کتابخانه اینترنتی،مطالعه آنلاین،مطالعه آنلاین کتاب نگارش مقاله علمی،مطالعه آنلاین نگارش مقاله علمی،نگارش مقاله علمی،

 

 

هیچ دیدگاهی برای این آگهی درج نشده است

اولین دیدگاه را شما ارسال کنید

جهت ارسال دیدگاه باید در سایت عضو شوید

ثبت آگهی رایگان
جهت مشاهده نماد اصلی کلیک بفرمایید