نیازمندی اینترنتی در صنعت| درج آگهی رایگان| سایت آگهی نامه

شرکت سری تراشی پارس

شرکت سری تراشی پارس

آگهی رایگان
  • مشاغل ماشین آلات صنعتی
  •  email
  • email
  • تاریخ ثبت آگهی : ۱۴۰۰/۰۹/۲۹
  • آخرین بروز رسانی : ۱۴۰۰/۰۹/۲۹
  •    تهران تهران
  • 8 بازدید
  • شرکت صنعتی پارس ارائه دهنده خدمات قطعه تراشی وسری تراشی با ماشین آلات پیشرفته CNC ، تمام اتوماتیک گیلدمیستر آلمان و کادر مجرب آمادگی خود را جهت همکاری با صنایع خودرو سازی ، صنایع نظامی ، برق ، آب ، گاز و غیره اعلام می نماید - تولید کننده انواع قطعات سری تراشی با متریال مواد آهن - فلز - آلمینیوم - استیل و تفلون در زمینه تاسیسات - لوازم خانگی - خودرو و تجهیزات پزشکی شماره دفتر فروش :02133281238 مدیریت (مهندس حبیبی ) : 09126118848 با بیش از 4۰ سال سابقه کار در زمینه تولید قطعات برنجی و غیره

شرکتصنعتیپارسارائهدهندهخدماتقطعهتراشیوسریتراشیباماشینآلاتپیشرفتهCNC ،تماماتوماتیکترابآلمانوکادرمجربآمادگیخودراجهتهمکاریباصنایعخودروسازی،صنایعنظامی،برق،آب،گازوغیرهاعلاممینماید

- تولیدکنندهانواعقطعاتسریتراشیبامتریالموادآهن- فلز- آلمینیوم- استیلوتفلوندرزمینهتاسیسات- لوازمخانگی- خودرووتجهیزاتپزشکی


شمارهدفترفروش:02133281238 

مدیریت(مهندسحبیبی) : 09126118848


بابیشاز4۰سالسابقهکاردرزمینهتولیدقطعاتبرنجیوغیره

هیچ دیدگاهی برای این آگهی درج نشده است

اولین دیدگاه را شما ارسال کنید

جهت ارسال دیدگاه باید در سایت عضو شوید

ثبت آگهی رایگان